top of page

Special Care 2 วันแถม 1 วัน รวม 3 ครั้ง

550 บาท

VDO 30 นาที + Chat สรุป

Book Now

About

คูปองบริการสุดพิเศษ ได้รับบริการภายใน 30-60 นาที ระบบจะทำการนัดคิวคุยกับสัตวแพทย์ให้คุณพ่อคุณแม่ที่ร้อนใจโดยเฉพาะ พี่หมอจะช่วยประเมินอาการเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ พร้อมวิธีการดูแลจัดการเบื้องต้น พร้อมคำแนะนำแนวทางในการตัดสินใจเรื่องสุขภาพ หรือแนะนำรพ.สัตว์ให้กับทางคุณพ่อคุณแม่


ระยะเวลาการรอภายใน 30-60 นาที

สามารถโทร VDO call กับสัตวแพทย์ได้นาน 30 นาที + Chat สรุป 1 ครั้ง +Vetnurse คอยดูแลคุณแม่ตลอด 3 วัน +Vdocall หรือ แชทคุยกับพี่หมอ วันละ 1 ครั้ง +Follow Up Chat ติดตามอาการโดยสัตวแพทย์ วันละ 1 ครั้ง นานครั้งละ 30 นาที

*คูปองให้บริการเฉพาะเวลา 8.00-2.00 เท่านั้น

*ไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ คูปองมีอายุ 3 วันเริ่มนับจากวันที่กดใช้คูปอง

bottom of page